Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem otrzymał wsparcie finansowe w ramach rządowego Programu Laboratoria Przyszłości. Z katalogu ministerialnego zostało wybrane i zakupione wyposażenie techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia z wykorzystaniem nowego sprzętu uatrakcyjnią pracę szkolną i pozwolą na:

  • kształtowanie i rozwijanie umiejętności manualnych i technicznych,
  • kształtowanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia,
  • kształtowanie i rozwijanie zdolności myślenia matematycznego
  • rozwój umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
  • wdrożenie do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • organizację pracy zespołowej,
  • kreatywne planowanie dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy
  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym.

Zakupione wyposażenie to m.in.:

✅ kamera wraz ze statywem i gimbalem oraz mikrofonem kierunkowym,
✅mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami,
✅lampy studyjne,
✅maszyna do szycia wraz z nićmi
✅ gofrownice
✅robot planetarny
✅wiertarko-wkretarka
✅Stacje pogodowe
✅lutownice
✅Miernik uniwersalny
✅ okularów ClassVR
Nowy sprzęt i pomoce z pewnością uatrakcyjnią uczniom zajęcia, a nauczycielom pozwolą na planowanie ciekawych lekcji.
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *