Uczniowie klas 7 a 7 b 8 a i 8 b ZSP w dniach 30-31 maja br., uczestniczyli w dwudniowej wycieczce szlakiem piastowskim Biskupin-Gniezno-Poznań. Uczniowie mieli okazję podziwiać m.in. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Archikatedrę z drzwiami gnieźnieńskimi, Bazylikę pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła z podziemiami i grobami Mieszka I i Bolesława Chrobrego, rynek z ratuszem i koziołkami.
Wycieczka współfinansowana w ramach programu Poznaj Polskę.
Po więcej zdjęć zapraszamy na Facebook

2.06.2022 r. w ramach programu „Poznaj Polskę”, uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w wycieczce do Torunia. Miasto Mikołaja Kopernika. Całodniowa wycieczka była dla uczniów dużą frajdą i zastrzykiem wiedzy.

Po więcej zdjęć zapraszamy na Facebook

Konkurs Ekologiczny „Drugie życie odpadów” dla uczniów Publicznych Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Radzymin.

  1. Każda praca powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu, podaniem szkoły i klasy do jakiej należy uczestnik.
  2. Plakat powinien zawierać elementy pochodzące z surowców wtórnych, np. nakrętki, plastikowe butelki, kawałki foli, tekturę, kubki, itp. max. w formacie A3.
  3. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, do której uczęszcza uczestnik.
  4. Termin składania prac konkursowych: do 6.12.2021 r.
  5. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu zachęcającego (propagującego) dbanie o ochronę środowiska, zawierającego elementy mi.in:

–        negatywny wpływ działalności człowieka na stan środowiska naturalnego (zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb, dzikie wysypiska śmieci),

–        form ochrony przyrody (rezerwat, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt),

–        informacji dotyczących prawidłowej segregacji odpadów, punktów odbioru odpadów komunalnych.

     6. Za uczestnictwo w konkursie każda ze szkół otrzyma metalowe serce służące do zbierania nakrętek, szkoły, które posiadają metalowe         serca otrzymają pojemniki do zbierania zużytych baterii.

7. Dla uczniów najlepszych prac bony towarowe na zakup sprzętu sportowego.

https://spciemne.radzymin.pl/wp-content/uploads/2021/11/regulamin-konkursu-drugie-zycie-odpadow.pdf

https://spciemne.radzymin.pl/wp-content/uploads/2021/11/RODO-zgoda-udzial-w-konkursie-zabawka-ze-skrawka-Drugie-zycie-odpadow-bez-wizwerunku-ZGKiM-Radzymin.pdf

 

W załączniku regulamin konkursu CZARODZIEJSKIE DRZEWO

 

Regulamin Konkursu

Szanowni Rodzice!

Zebranie informacyjne dla rodziców, których dzieci w roku szkolnym 2021/2022 będą uczęszczały do grupy przedszkolnej 3-4 latków odbędzie się 24.08.2021 r. o godz. 17.00-na zebranie nie zabieramy dzieci.

 

Z dziećmi zapraszamy na dni adaptacyjne w następujących terminach:

25.08.2021 r. g.10.00-11.00

26.08.2021 r. g.10.00-11.00

Gratulacje, wszystkie osoby zgłoszone zostały zakwalifikowane na III turnus Półkolonii Letnich

 

Szczegółowy plan Półkolonii:

Szczegółowy plan półkolonii

 

Dokumenty:

ZGŁOSZENIE_Pólkolonie_2021_Radzymin_I-VII_turnusów (1)

KARTA KWALIFIKACYJNA_Półkolonie_Radzymin_I-VII_turnusów (1)

 

 

 

Poniżej przedstawiamy listę przyjętych i nieprzyjętych uczniów do przedszkola.

https://spciemne.radzymin.pl/wp-content/uploads/2021/06/lista-nieprzyjetych-22.06.2021.pdf

https://spciemne.radzymin.pl/wp-content/uploads/2021/06/lista_przyjetych-22.06.2021.pdf