Konkurs Ekologiczny „Drugie życie odpadów” dla uczniów Publicznych Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Radzymin.

  1. Każda praca powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu, podaniem szkoły i klasy do jakiej należy uczestnik.
  2. Plakat powinien zawierać elementy pochodzące z surowców wtórnych, np. nakrętki, plastikowe butelki, kawałki foli, tekturę, kubki, itp. max. w formacie A3.
  3. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, do której uczęszcza uczestnik.
  4. Termin składania prac konkursowych: do 6.12.2021 r.
  5. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu zachęcającego (propagującego) dbanie o ochronę środowiska, zawierającego elementy mi.in:

–        negatywny wpływ działalności człowieka na stan środowiska naturalnego (zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb, dzikie wysypiska śmieci),

–        form ochrony przyrody (rezerwat, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt),

–        informacji dotyczących prawidłowej segregacji odpadów, punktów odbioru odpadów komunalnych.

     6. Za uczestnictwo w konkursie każda ze szkół otrzyma metalowe serce służące do zbierania nakrętek, szkoły, które posiadają metalowe         serca otrzymają pojemniki do zbierania zużytych baterii.

7. Dla uczniów najlepszych prac bony towarowe na zakup sprzętu sportowego.

https://spciemne.radzymin.pl/wp-content/uploads/2021/11/regulamin-konkursu-drugie-zycie-odpadow.pdf

https://spciemne.radzymin.pl/wp-content/uploads/2021/11/RODO-zgoda-udzial-w-konkursie-zabawka-ze-skrawka-Drugie-zycie-odpadow-bez-wizwerunku-ZGKiM-Radzymin.pdf

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *