Szanowni Rodzice,
W roku szkolnym 2021/2022 edukację w szkole podstawowej zobowiązane są rozpocząć dzieci urodzone w 2014 roku. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej mogą rozpocząć dzieci urodzone w roku 2015, jeżeli dziecko korzysta obecnie z edukacji przedszkolnej lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
ZAPISY DZIECI W OBRĘBIE OBWODU SZKOLNEGO
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowane są do klas pierwszych z urzędu, na zgłoszenie rodzica. Dzieci te są przyjmowane bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Prosimy rodziców o kontakt ze szkołą w Państwa obwodzie szkolnym, aby wypełnić zgłoszenie.
Druk zgłoszenia dostępny jest na stronach internetowych szkół.
Dane kontaktowe do szkół znajdą Państwo na końcu niniejszego komunikatu.
Informujemy, że wypełnione zgłoszenie do szkoły podstawowej, do której dziecko przynależy zgodnie z obwodem szkoły ze względów organizacyjny powinno zostać złożone w terminie do 10 kwietnia 2021 r.
OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Poniższy link odsyła do strony, na której możecie Państwo zobaczyć, w obwodzie której szkoły zamieszkuje Państwa dziecko:
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=52.426806800146686%2C21.140694095792355&z=12&mid=1buQ4uEdpdr2mSbmKyrMbHa4oJYDGVilD
Obwody szkół na rok szkolny 2021/2022 określone są uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie:
Uchwała nr 299/XXII/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 01.06.2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin oraz określenia granic ich obwodów.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Janiny Januszewskiej
w Ciemnem ul. Wołomińska 208
05-250 Ciemne 22 763 07 80

spciemne@radzymin.pl

https://spciemne.radzymin.pl/wp-content/uploads/2021/02/SPCiemne_wniosek_obwod_2021-1.pdf