Uzupełniająca lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych